Ranking

Allmänt

Varje ALBA CUP - JAG KAN GOLF TOUR spelare har klassificeras in i rankingsystemet. Rankingsystemet och dess kategorier används om antalet deltagare i ALBA CUP - JAG KAN GOLF TOUR av någon anledning måste begränsas. Begränsning sker då genom att spelarna väljs i tur och ordning ur de olika ranking kategorierna, med början för alla spelare i Kategori 1. 
Undantag från rankingsystemet kan göras under vissa förutsättninger, t.ex. då banor med handicap begränsningar ska spelas. Om så är fallet ska detta tydligt annonseras i inbjudan till ALBA CUP - JAG KAN GOLF TOUR. 

För spelare skall kunna få en ranking måste spelaren inneha officiellt handicap kort, grönt kort eller gult kort. Undantag kan göras för wild cards i Kategori 5.

I kategorilistorna nedan redovisas samtliga spelare som hittills deltagit i ALBA CUP - JAG KAN GOLF TOUR. Observera att spelare måste vara fullvärdiga ALBA CUP - JAG KAN GOLF TOUR medlemmar (klarat ut alla ekonomiska krav som finns efter avslutad tour) för att få poäng i Kategorisystemet.

 

Hedersmedlemmar

Spelare som ursprungligen sponsrade inköpet av den åtråvärda och ärofyllda ALBA CUP pokalen är för alltid kvalificerade till ALBA CUP - JAG KAN GOLF TOUR. Ingen inbördes ordning finns bland Hedersmedlemmarna även om dessa i den officiella ALBA CUP - JAG KAN GOLF TOUR's ranking rankas in i någon av de vanliga kategorierna.

 

Kategorier

Kategori 1 - Vinnare av ALBA CUP

Spelare som vunnit ALBA CUP, d.v.s. spelare som fått flest Order of Merit poäng under en JAG KAN GOLF TOUR, är kvalificerade i Kategori 1 i fem år efter segern (vinnaråret + ytterliggare fem år). Inbördes ordning i Kategori 1 bestäms enligt JAG KAN GOLF TOUR's maraton tabell.

 

Kategori 2 - Vinnare av JAG KAN GOLF TOUR MASTERS

Spelare som vunnit JAG KAN GOLF TOUR MASTERS är kvalificerade i Kategori 2 i tre år efter segern (vinnaråret + ytterliggare tre år). Inbördes ordning i Kategori 2 bestäms enligt JAG KAN GOLF TOUR's maraton tabell.

 

Kategori 3 - Vinnare av JAG KAN GOLF TOUR tävling

Spelare som vunnit en singel tävling i ALBA CUP - JAG KAN GOLF TOUR är kvalificerade i Kategori 3 i två år efter segern ( vinnaråret + ytterliggare två år). Inbördes ordning i Kategori 3 bestäms enligt JAG KAN GOLF TOUR's maraton tabell. Undantag, för vinst i nio håls tävling gäller kvalificeringen endast i ett år efter segern (vinnaråret + ytterliggare ett år).

 

Kategori 4 - Topp 10 i JAG KAN GOLF TOUR's maraton tabell

Spelare som ligger topp 10 i JAG KAN GOLF TOUR's maraton tabell är kvalificerade i Kategori 4. Detta gäller för såväl topp 10 i individuella Order Of Merit poäng som topp 10 i totala Order Of Merit poäng (individuella poäng plus lagspels poäng).

 

Kategori 5 - Wild Cards

Senaste vinnaren av JAG KAN GOLF TOUR - ALBA CUP har rätt att tillsammans med den "executiva tour kommitén" dela ut tre wild cards som kvalificerar sej i Kategori 5. Inbördes ordning i Kategori 5 bestäms genom en kombination av spelarens handicap och anmälnings tidpunkt.

 

Kategori 6 - Tidigare vinnare

Spelare som vunnit ALBA CUP, JAG KAN GOLF TOUR MASTERS eller annan individuell tävling i ALBA CUP - JAG KAN GOLF TOUR är för alltid kvalificerad i Kategori 6. Inbördes ordning i Kategori 6 avgörs genom indelning i följande "subkategorier":

  • Kategori 6.1, tidigare vinnare av ALBA CUP.
  • Kategori 6.2, tidigare vinnare av tävling i ALBA CUP - JAG KAN GOLF TOUR .
  • Kategori 6.3, tidigare vinnare av 9-hålstävling i ALBA CUP - JAG KAN GOLF TOUR

Inom respektive "subkategori" bestäms den inbördes ordningen enligt JAG KAN GOLF TOUR's maraton tabell.

 

Kategori 7 - Övriga före detta deltagare

Spelare som tidigare varit med i ALBA CUP - JAG KAN GOLF TOUR är kvalificerade i Kategori 7, inbördes ordning i Kategori 7 bestäms enligt JAG KAN GOLF TOUR's maraton tabell.

 

Kategori 8 - Övriga inbjudna golfare

Spelare som inbjudits till ALBA CUP - JAG KAN GOLF TOUR är kvalificerad i Kategori 8, inbördes ordning i Kategori 8 bestäms genom en kombination av spelarens handicap och anmälnings tidpunkt.