Order Of Merit beräkning

 1. Placeringen i en JAG KAN GOLF TOUR tävling ger spelaren en grundpoäng.
  Seger i en JAG KAN GOLF TOUR TÄVLING ger alltid 100 grundpoäng och sedan minskas grundpoängen placering för placering. Alla spelare som fullföljer en tävling får grundpoäng. Det är således aldrig bättre att fly än att illa golfa. Tabellen nedan visar hur många grundpoäng man får i en tävling beroende på placering och antal deltagare.

  • Spelare med samma poäng
   Om två eller fler spelare, par eller lag under en tävling samlar ihop lika många poäng delar man placering (fram till 2002 skiljdes spelare med samma antal poäng åt enligt gällande regeler från Svenska Golfförbundet.). Ett genomsnitt av Grundpoängen för Order of Merit beräknas då för de spelare som delat en placering.

   Exempel

   I en tävling mellan 7 spelare har spelarna har man spelat ihop 33,32, 30,28,27,27 respekive 22 poäng. De två spelarna med 27 poäng delar då 5:e platsen. De erhåller då 25, (30+20)/2, grundpoäng som sedan används för vidare Order of Merit beräkning.

  • Delad första plats
   En vinnare ska alltid utses. Då två eller fler spelare, par eller lag delar första platsen i en tävling utses en vinnare enligt R&A's (Royal and Ancient Golf Club of St. Andrews, Scotland) rekommendation för slagspel (särspel anses inte vara genomförbart). Vinnaren erhåller en extra Order of Merit poäng i bonus.

   Exempel

   I en tävling mellan 7 spelare har spelarna har 33,33, 30,28,27,26 och 22 poäng. De två spelarna med 33 poäng erhåller då 90, (100+80)/2, grundpoäng för fortsatt Order of Merit beräkning. När Order of Merit poängen sedan justerats enligt §2 och §3 (nedan) erhåller "vinnaren" ytterliggare en Order of Merit poäng i bonus.

 2. Order of Merit poängen beräknas genom att grundpoängen justeras enligt JAG KAN GOLF TOUR tävlingens Order of Merit faktor.
  Spelarens grundpoäng, som delats ut enligt tabellen ovan, beroende på spelarens placering i tävlingen justeras enligt tävlingens Order of Merit faktor. Beräkning av Order of Merit faktorn grundar sej på spelformen Poäng Bogey (då annan spelform spelats räknas lämpligen spelarnas resultat om enligt Poäng Bogey regler innan Order of Merit faktorn beräknas) och sker enligt exemplet nedan.

  • Beräkna Order of Merit faktorn
   Order of Merit faktorn beräknas genom att man adderar alla spelarnas Poäng Bogey resultat till en total poäng summa som sedan dividerar summan med antalet spelare, man har nu fått fram tävlingens snitt poäng. Order of Merit faktorn fås sedan fram genom att snitt poängen divideras med ideal resultatet, som vanligtvis är 36 poäng.

   Exempel

   I en tävling mellan 7 spelare har vinnaren 33 poäng de övriga spelarna har 32, 30,28,27,27 och 22 poäng. Den totala poäng summan för tävlingen blir då 33+32+30+28+27+27+22 = 199 poäng och tävlingens snitt poäng blir således 199/7, dvs ungefär 28.43 (det är viktigt att man inte avrundar). Order of Merit faktorn blir då 199/(7*36)

  • Justering av Grundpoäng
   Grundpoängen multipliceras nu med Order of Merit faktorn.

   Exempel

   I tävlingen enligt exemplet ovan för hur Order of Merit faktorn beräknas hade följande Order of Merit poäng delats ut : 1:a plats hade gett 79 poäng (100*(199/(7*36))), 2:a plats hade gett 63 poäng, 3:e plats 47 poäng o.s.v. ner till 7:e platsen som hade gett 8 poäng.

 3. Ytterligare justering av Order of Merit poäng

  • Justering för partävling och lagtävling
   Singeltävlingar ger fulla Order of Merit poäng. Partävlingar, t.ex. foursome, greensome och bästboll, ger halva Order of Merit poäng. Lagspel i 3 eller 4 manna lag ger 1/3 resp. 1/4 Order of Merit poäng.

  • Antalet spelade hål.
   Tävling över 18 hål eller mer ger fulla Order of Merit poäng. Tävling över färre hål än 18 ger "antal spelade hål"/18 Order of Merit poäng.

  • JAG KAN GOLF MASTERS.
   JAG KAN GOLF MASTERS ger dubbla Order of Merit poäng (2 gånger grundpoängen) då det spelats fler än tre singelronder under JAG KAN GOLF TOUR.  Då det spelats tre eller färre singelronder ger JAG KAN GOLF MASTERS 1.5 gånger grundpoängen.

Speciella regler

 1. Om ej alla JAG KAN GOLF TOUR spelare deltager i en JAG KAN GOLF TOUR tävling räknas dessa spelare som segrare i tävlingen på en (1) poäng mer än den som har tävlingens bästa resultat.

  Beräkning av Order of Merit poäng sker sedan enligt beskrivningen ovan. De icke deltagande spelarna får naturligtvis inte räkna "sina" Order of Merit poäng. Resultatet av denna special regel blir att vinnaren av en tour tävling där en tour spelare icke deltagit får poäng för en andra plats, 2:an för en 3:e plats o.s.v. Inga "segrar" poäng delas alltså ut. Huruvida detta är en bra och ens en rimlig regel kan diskuteras men den ger i alla fall viss rättvisa, det blir mindre viktigt att vinna om inte alla är med men om man vinner får man ändå viss belöning. Det kan ju dessutom vara så att den icke deltagande spelaren inte själv kan påverka huruvida han kan vara med eller inte.

  Notera även att det i stadgarna står att "Då färre än 75% av deltagarna i JAG KAN GOLF TOUR av någon orsak uteblir från en tävling på JAG KAN GOLF TOUR räknas inte tävlingen som officiell och då räknas inte Order of Merit poängen med i tävlingen om ALBA CUP.".