Stadgar

 1. ALBA CUP trofén skall vara ständigt vandrande.

 2. ALBA CUP trofén skall alltid förvaras på en framträdande plats i vinnarens bostad, om möjligt bör ALBA CUP trofén placeras ovanpå vinnarens TV-apparat.
 3. Spel om ALBA CUP trofén sker under JAG KAN GOLF TOUR, den årliga golf upptakts touren som spelas varje vår.

 4. Berättigade att deltaga i tävlingen om ALBA CUP trofén är alla som inbjuds och officiellt tackat JA till deltagande i JAG KAN GOLF TOUR. Om deltagarantalet av någon anledning måste begränsas sker detta i enlighet med det rankingsystem som gäller för ALBA CUP - JAG KAN GOLF TOUR . Notera dock att spelare med gult- eller gröntkort spelar på officiellt HCP (36).

 5. Vinnaren av ALBA CUP trofén blir den spelare som får flest Order of Merit poäng i JAG KAN GOLF TOUR, mer om beräkningen av Order of Merit poäng finns nedan. Om två eller flera spelare hamnar på samma antal Order of Merit poäng skiljs spelarna åt genom antalet första platser (flest blir först), om även detta antal är lika räknas i tur och ordning antalet andra platser, tredje platser, fjärde platser o.s.v.. Räcker inte heller detta till för att skilja spelarna åt avgör placeringarna i JAG KAN GOLF MASTERS, d.v.s. den som placerat sej bäst i Masters kommer först.

 6. Sista tävlingen i JAG KAN GOLF TOUR är alltid JAG KAN GOLF MASTERS, Masters tävlingen är dessutom alltid en singeltävling.

 7. Senaste vinnaren av JAG KAN GOLF TOUR - ALBA CUP är tillsammans med den "exekutiva tour kommittén" ansvarig för att anordna JAG KAN GOLF TOUR någon gång under våren året efter segern. Kan inget speldatum som passar alla, eller åtminstone de flesta, hittas bestäms speldatum genom majoritetsbeslut. Absolut majoritet (2/3) krävs då för att välja speldatum. Om inte heller sådant datum kan hittas bestämmer senaste ALBA CUP mästaren enväldigt speldatum.

 8. Order of Merit Poäng delas ut enligt ett genialt poängberäknings system som tar hänsyn till följande:

  • Spelarens placering
   Detta för att det gäller att vinna (eller möjligen placera sej väl), att enbart deltaga har ingen gjort sen Pierre Cubertaines dagar. Att enbart ta hänsyn till placeringen och inte resultatet är lika självklart som att man i de andra stora golf tourerna, t.ex. Europa touren och USA touren, får sin prischeck beroende på placering och inte på resultat.

  • Samtliga deltagares resultat
   En spelare som vinner en tävling där många har bra resultat får fler poäng än en som vinner en tävling där det är sämre resultat. Motivet till denna regel är att det är svårare att vinna en tävling där det är bra resultat än där resultaten är dåliga. Detta kan dock tyckas orättvist då det t.ex. kan bli dåliga resultat p.g.a. dåligt väder eller liknande, men om man vänder på det inser man också att det inte är rimligt att man får färre poäng om man vinner en tävling i bra väder. Argument har även hörts om att en spelare skulle kunna "lägga sej" för att därigenom dra ner det totala resultatet för att vinnaren ska få färre poäng, om så sker är det bara att beklaga ... Slutligen kan man konstatera att eftersom golf är till stor del är ett socialt spel ska man premieras om man lyckas dra med sej andra spelare till bra resultat och därför finns regeln kvar.

  • Spelform
   Seger i singelspels tävlingar ger fler poäng än seger lagspels tävlingar, eftersom den individuella spelaren i singelspel mer bidrar till resultatet än spelaren gör i ett lagspel där man just bara är en del av laget.

  • Antal deltagare
   Om inte alla spelare i JAG KAN GOLF TOUR kan komma till start i en tävling reduceras Order of Merit poängen. Detta är självklart eftersom det ju är finare ,och därför också viktigare, att vinna då alla är med än då bara ett fåtal är med. Då färre än 75% av deltagarna i JAG KAN GOLF TOUR av någon orsak uteblir från en tävling på JAG KAN GOLF TOUR räknas inte tävlingen som officiell och då räknas inte Order of Merit poängen med i tävlingen om ALBA CUP.

 9. Kom slutligen ihåg att det ända som möjligen inte kan bli helt orättvist i det långa loppet är orättvisan i sig själv.